Köse Hayvancılık 50 Başlık Besi Projesi

Malatya Doğanşehir ilçesindeki 50 Başlık Modern Besi Projesi 2022 yılı içinde TKDK kurumundan %60 hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Yaklaşık 2.500.000.-TL 'lik proje ile bölge modern bir besi çiftliğine kavuşacaktır. 

Rhossus Park Butik Otel

Hatay İli Arsuz İlçesinde yapımı düşünülen 25 odalı butik otel projesi için ön hazırlıklara başlanılmış olup, turizm potansiyeli yüksek ama tesisleşme konusunda eksikleri olan Arsuz İlçesi bu proje ile % 65 hibe desteği ile yaklaşık 6.500.000.-TL'lik bir yatırma ev sahipliği yapacaktır.

Karagülle 240 kw GES Projesi

Malatya Darende İlçesinde kendi elektriğini üretme amaçlı besi projesinin çatısına yapılacak olan GES projesi 280 kw gücünde olacaktır.

Yaklaşık 2.000.000.-TL 'lik proje Ipard II 'nin son çağrısında % 55 hibe desteğine başvrumuş bulunmaktadır